EN NL

IconIconОТРАДА АНТВЕРПЕН
Введение

Otrada Foto
RuVlag

Ансамбль русской песни «Отрада» образован в городе Антверпен в 2013 году.Руководитель ансамбля - выпускница московского государственного университета Культуры и Искусств Борисенко Елена Андреевна.

В репертуаре «Отрады» песни советского периода и русский фольклор.

Русский Фольклор представлен песнями различных регионов России, а также обрядами и фольклорными праздниками, такими, как «Рождество», «Свадьба», «Осенины», «Масленица»; народно - бытовыми танцами, инструментальной музыкой.

Для детей и взрослых у нас подготовлены игровые программы. Наши концертные выступления создают прекрасное настроение нашему слушателю, каждый раз вовлекая его в активное участие в процесс выступления ансамбля в зале и на сцене. Еще большую красочность нашим песням придают костюмы, представляющие также различные регионы России.

Мы всегда рады нашему слушателю, который полюбит русскую песню после первого же знакомства с ней, и научится понимать такой сложный, но бесконечно глубокий жанр, как русский фольклор.


BeVlag

Het Russisch ensemble “Otrada” is opgericht in 2013 te Antwerpen. De muzikale leider van het ensemble , Elena Borisenko, heeft haar academische graad behaald aan de faculteit Cultuur en Kunsten van de Moskovische Universiteit en haar sporen verdiend als Docent Muziek in de lerarenopleiding Muziek en als dirigent van verscheidene schoolorkesten.

Het repertoire van “Otrada” bestaat uit liederen uit de periode van de USSR en traditionele Russische liederen.

De Russische folklore bestaat uit liederen uit verschillende regio’s en volkeren woonachtig in Rusland; deze liederen handelen vaak over belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven zoals huwelijk, geboorte en de verandering van de seizoenen.

Deze liederen worden dan ook begeleid door volksinstrumenten en traditionele dansen.

Voor de oudsten en de jongsten heeft “Otrada” een interactief spelprogramma ontwikkeld waarbij iedereen aan bod komt en de voetjes van de vloer komen. De zang, dans en kleurrijke verschijning van ons ensemble verzekert ons gehoor van een goed gemoed.

Onze kostuums uit de verschillende regio’s van Rusland zijn een ware lust voor het oog en dragen zeker bij tot een traditioneel geheel.

De Russische zang met zijn ingewikkelde woordspelingen en zijn grote diepgang is zeker geen sinecure voor elke liefhebber van dit genre en U, als liefhebber, verdient dan ook onze achting.


UkVlag

The Russian singing collective "Otrada" was founded in the year 2013 in Antwerp. The musical leader of the ensemble, Elena Borisenko, earned her academical degree at the Moscow State University of Culture and Arts and thus earned her spurs as a Music Teacher and as a conductor of various school orchestras.

The repertoire of "Otrada" consists of songs from the USSR period and traditional Russian folklore.

Russian folklore consists of songs from different regions and peoples living in Russia; these songs often deal with important events in human life such as marriage, birth and the change of the seasons.

These songs are therefore accompanied by folk instruments and traditional dances.

“Otrada” has developed an interactive game program for the elders and the youngsters, where everyone is involved in active participation in the process of the ensemble's performance in the hall and on stage. The singing, dancing and colorful appearance with clothing representing the various regions of Russia, assures a wonderful mood for our listeners.

Our listeners will love the Russian songs after the first acquaintance with it, and learn to understand such a complex, but infinitely deep genre, like Russian folklore.